เกี่ยวกับเรา

About Us

FXPS COURSE คือ

สถาบันให้ความรู้ Forex ออนไลน์

เรียนรู้เทคนิค

ที่คุณต้องการ

เข้าถึงบทเรียน

ได้ตลอดชีพ

เรียนรู้กับ

ผู้สอนมืออาชีพ

ไปสู่จุดหมาย

ที่คุณตั้งไว้

Image

FXPS Course สถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับตลาด Forexที่ถูกต่อยอด มาจาก เว็บไซต์ fxprofitsharing.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับตลาด Forex ด้วยคอร์สสอนออนไลน์ โดยมีทั้ง แบบที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดย FXPS Course ได่้ก่อตั้งมาจาก กลุ่มเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เทรดในตลาด Forex มากกว่า 10 ปี โดยมี จุดมุ่งหมายร่วมกันคือให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจในเรื่อง Forex เข้าใจและชำนาญ ในการลงทุนด้านตลาด Forex อย่างถ่องแท้

“เรามุ่งมั่นและพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex ในประเทศไทย
เพื่อให้เทรดเดอร์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด Forex
ได้อย่างตรงไปตรงมา ครบครัน”

ในปัจจุบันตลาด Forex ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม นักเรียน กลุ่มนักศึกษา หรือกลุ่มวัยทำงาน ต่างมุ่งให้ความสำคัญกับตลาด Forex
เป็นอย่างมาก จึงทำให้มิจฉาชีพหลายๆคน พยายามหาวิธีโกงประชาชนด้วยวิธีต่างๆ
โดยเฉพาะมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบระดมทุน ซึ่งก็มีคนจำนวนมาก ที่ไม่เข้าใจใน Forex
และหลงเชื่อจำนวนไม่น้อย ทีมงาน FXPS Course ไม่สนับสนุนการระดมทุนหรือการ
ชักชวนให้เทรด Forex แบบกองทุนทุกประเภท เราเป็นเพียงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตลาด Forex เท่านั้น

Image

“เพราะเราเชื่อว่าทุกคน มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้
และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ FXPS Course จึงเกิดขึ้นมา สะดวกกว่า ประหยัดกว่า ครอบคลุมมากกว่า ให้ความรู้มากกว่า
ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับคนเรา อย่าทิ้งโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณสนใจ - FXPS Course ได้รวบรวมทุกสิ่งที่เทรดเดอร์
ควรรู้ ทุกเทคนิคให้คุณเป็นเทรดเดอร์ขั้นเทพ ทุกสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในตลาด Forex เลือกคอร์สที่คิดว่าใช่สำหรับคุณ..